U bevindt zich momenteel in - Opleidingen
 

NCS Martial Arts Opleidingen

 
Eén van de speerpunten in het NCS Martial Arts beleid is het bevorderen van de kennis en vaardigheden van het docentenkader dat zich bezighoudt met verzorgen van martial-arts onderwijs binnen Nederland. Immers het is het docentenkader dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit en imago van de martial-arts beoefening. Om dit te bevorderen en te waarborgen op langere termijn verzorgt NCS Martial Arts een tweetal opleidingen en diverse bijscholingen voor iedereen die actief betrokken is bij het onderwijzen van martial-arts in zijn of haar eigen organisatie. De opleidingen en bijscholingen die NCS Martial Arts verzorgt zijn toegankelijk voor zowel NCS Martial Arts leden als niet leden. Hierbij genieten NCS Martial Arts leden wel van een grote korting op de deelnamekosten en hebben voorrang bij de inschrijvingen.
 

NCS Martial-Arts Instructeur A (Niveau 3)

Doel en Kwalificatie van de Opleiding

Het doel van deze opleiding is om de cursist op te leiden tot het op een verantwoorde wijze zelfstandig leiding en les te geven in de elementaire beoefening van Martial Arts. Het goed afronden van deze opleiding geeft recht op de kwalificatie NCS-Budo Martial-Arts Instructeur A (Niveau 3).

Beknopte Inhoud van de Opleiding

In de praktijk blijkt dat veel dangraadhouders (“zwarte banders”) heel actief en zelfstandig lesgeven in een of meerdere martial-arts. Ondanks de grote kennis van de eigen martial-arts waarvoor men een grondige scholing heeft gehad en al doende leservaring heeft opgebouwd, ontbreekt het deze instructeurs aan een formele scholing in de beginselen van het les- en leidinggeven. Dit is het gevolg van het feit dat men veelal het behalen van een zwarte band impliciet gelijk ziet aan het ook meteen goed en verantwoord kunnen lesgeven. In veel gevallen is dit niet waar. Deze martial-arts  instructeurs zijn  langzaam in het lesgeven gerold. Na  het assisteren bij de eigen leraar  namen ze de groep (geleidelijk) over of  startten een eigen lesgroep. Daarnaast is er ook een groep van leraren die de tijdsinvestering niet kunnen vinden voor een uitgebreide bondsopleiding. Deze opleiding is dan ook speciaal bedoeld voor personen die reeds al zelfstandig lesgeven binnen een (eigen) martial-arts organisatie of de ambitie hebben om dit te gaan doen, maar nog niet in het bezit zijn van een erkend diploma. Een diploma welke steeds vaker vereist wordt door gemeentes of andere overheidsinstanties om een eigen zelfstandige martial-arts organisatie te kunnen starten.

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers kennis en vaardigheid aangereikt ten aanzien van het verzorgen van martial-arts lessen en het begeleiden van leerlingen tijdens die lessen. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van een eigen visie op martial-arts, de sociale en maatschappelijke aspecten van martial-arts, als ook het functioneren en runnen van een eigen martial-arts organisatie. Veiligheid, gezondheid en blessurepreventie zijn eveneens belangrijke thema’s binnen deze opleiding.

Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is een uitgebreide praktijk stage bij diverse martial-arts disciplines en docenten. Deze stage heeft als doel om al de tijdens de opleidingsdagen geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en verder eigen te maken. Als ook feedback, praktijk ervaring en kennis op te doen door in de keuken te kijken bij andere martial-arts instructeurs. Het geniet de voorkeur om deze stage bij erkende niveau 3 en 4 martial-arts instructeurs te lopen. Voor alle duidelijkheid: de eigen vaardigheid in de eigen martial-arts discipline is niet het doel noch het uitgangspunt van deze opleiding. 

De opleiding wordt afgesloten met  een integrale praktijktoets en eindgesprek.  De deelnemer kan enkel tot dit eindexamen worden toegelaten indien alle werkstukken en stage met goed gevolg zijn afgerond.

Meer details over de deze opleiding: NCS Martial-Arts Instructeur A Toetsplan en Reglement (Binnenkort meer)

Omvang van de Opleiding

De cursus heeft een totale omvang van twaalf dagen. Dit zijn elf cursusdagen en een examendag.  Er mogen maximaal  twee cursusdagen gemist worden. Daarnaast dient men er ook rekening mee te houden dat er nog een aantal uren aan zelfstudie, werkstukken en stage (min 20 uur) besteed zal moeten worden.

Toelatingeisen

De cursist heeft bij aanvang van de cursus de leeftijd van 18 jaar bereikt. Aantonen in het bezit te zijn van een 1e  dangraad of vergelijkbaar in zijn of haar specifieke martial-arts discipline.

Kosten 2008

NCS Martial Arts Leden:                 575,-
Niet Leden:                             1200,-

Kort en bondig alles op een rij

NCS-Budo heeft ook een flyer ontwikkeld over deze opleiding. Voor het downloaden van deze flyer klik hier >>


LESROOSTER NCS MARTIAL-ARTS INSTRUCTEUR A OPLEIDING

Docentenkorps

Naam docent                   Initiaal docent                Onderdeel
Jan Bloem
                                JB                        Praktijk = P
Pier Nauta                                 PN                      Theorie = T
Bastiaan Verberne                     BV
Ronald van den Eyssel               RE
Ries van Toorn                           RT
Sydney Leijenhorst                    SL
NOC*NSF                                 NN
Douwe Boersma                        DB

Adressen locaties:

Code WbD:
        Judovereniging Duurstede        http://www.judoduurstede.nl/ 
                          Lekdijk Oost 13a
                          3961 MB Wijk bij Duurstede

Code KKW:
        Trainings Centre KenKon        http://kenkon.org/wp/    (LET OP - Gewijzigd adres)
                          Nieuwe Kanaal 11
                          6709 PA Wageningen
 
Duur van de lessen:

De lesduur is van 10:00 tot 16:00 uur. Wees tijdig aanwezig zodat de lessen op tijd kunnen starten. Rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. Wijzigingen zullen tijdig aan de betrokkenen doorgegeven worden.
 
Lunches:

Niet alle locaties kunnen voorzien in een lunch. Zorg dus hier zelf voor je lunch. Drank is tegen betaling verkrijgbaar. In locaties die wel lunches verzorgen kan deze tegen betaling worden verkregen.

Materiaal:

Zorg voor papier en schrijfmateriaal. Vanzelfsprekend wordt je verwacht in correcte en schone Martial-Arts kleding als er praktijk ingepland staat.

Datum
Locatie
Onderwerp
Docent
Onderdeel
6 september 2008
WbD
Intro en lesgeven
JB
T en P
27 september 2008
WbD
Organisatiekunde
PN
T
18 oktober 2008
WbD
Martial-Arts en Maatschappij
BV
T
8 november 2008
WbD
Lesgeven
JB
P en T
29 november 2008
KKW
Lesgeven
JB
T en P
20 december 2008
WbD
Blessurepreventie
RE
T en P
10 januari 2009
WbD
Plezierig lesgeven aan kinderen
RT
T en P
24 januari 2009
KKW
Spirituele aspecten van lesgeven
SL
T en P
21 februari 2009
WbD
Omgangsvormen
NN
T
14 maart 2009
WbD
Lesgeven
DB
P en T
4 april 2009
WbD
Lesgeven
JB
T en P
18 april 2009
WbD
Examen
 
T en P

Bovenstaand rooster komt overeen met versie 2.
Download hier het actuele lesrooster als pdf

NCS Martial-Arts Assistent Instructeur (Niveau 2)

Doel en Kwalificatie van de Opleiding

Het doel van deze opleiding is om de cursist op te leiden tot het op een verantwoorde wijze, onder supervisie en begeleiding van een Martial-Arts Instructeur (Niveau 3), les te geven in de elementaire beoefening van Martial Arts. Het goed afronden van deze opleiding geeft recht op de kwalificatie NCS-Budo Martial-Arts Assistent Instructeur (Niveau 2).

Beknopte Inhoud van de Opleiding

In de praktijk blijkt dat de ‘hogere banders’ (bruine of rode band) vaak worden ingezet als ‘assistent-trainer’. Doorgaans ontbreekt het deze groep aan een formele scholing in de basisbeginselen van het les- en leidinggeven. Enerzijds is dit het gevolg van het feit dat deze groep vanwege hun leeftijd nog niet in aanmerking komt voor deelname aan een opleiding. Anderzijds is er de groep die een behoorlijke financiële investering niet de moeite waard vindt voor de ene keer per week een beetje assisteren tijdens de les.  Deze opleiding is dan ook speciaal bedoeld voor personen die vanwege hun positie binnen de club (graduatie, persoonlijkheid) de hoofdtrainer assisteren tijdens de lessen of (delen van) lessen zelfstandig verzorgen, maar niet in het bezit zijn van een erkend diploma.

Tijdens de cursus krijgen deelnemers kennis en vaardigheid aangereikt ten aanzien van het verzorgen van martial-arts lessen en het begeleiden van leerlingen tijdens die lessen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het organiseren van een clubactiviteit, in dit geval een kennismakingsdag of open huis.

Voor alle duidelijkheid: de eigen vaardigheid in de eigen martial-arts discipline is niet het doel noch het uitgangspunt van deze opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met  een integrale praktijktoets en eindgesprek.  De deelnemer kan enkel tot dit eindexamen worden toegelaten indien alle werkstukken en stage met goed gevolg zijn afgerond.

Meer details over de deze opleiding: NCS Martial-Arts Assistent Instructeur Toetsplan en Reglement (Binnenkort meer)

Omvang van de Opleiding

De cursus heeft een totale omvang van zes dagen. Dit zijn vijf cursusdagen en een examendag.  Er mag maximaal  één cursusdag gemist worden. Daarnaast dient men er ook rekening mee te houden dat er nog een aantal uren aan zelfstudie, werkstukken en stage (min 10 uur) besteed zal moeten worden.

Toelatingeisen

De cursist heeft bij aanvang van de cursus de leeftijd van 17 jaar bereikt. Aantonen in het bezit te zijn van een 1e kyu of vergelijkbaar in zijn of haar specifieke martial-arts discipline.

Kosten 2008

NCS Martial Arts Leden:               300,-

Niet Leden:                           625,-

 NCS Martial Arts heeft ook een flyer ontwikkeld over deze opleiding. Voor het downloaden van deze flyer Klik hier >>

NCS Martial Arts Bijscholingen

Naast de officiële opleidingen organiseert NCS Martial Arts regelmatig bijscholingen om zo de kennis en vaardigheden van het reeds opgeleide docentenkader op peil te houden en te vergroten. Een van de voorbeelden van deze bijscholing is het NCS Martial Arts Kaderweekend.

 

NCS Martial Arts Opleidingen en Bijscholingen in het Seizoen 2008/2009

Commissie Opleidingen van NCS Martial Arts is voornemend om in het seizoen 2008/2009 de volgende opleidingen te organiseren:

·          NCS Martial-Arts Assistent Instructeur (Niveau 2), Start Medio Januari 2009

·          NCS Martial-Arts Instructeur A (Niveau 3), Start 6 September 2008

Alle hier genoemde opleidingen en bijscholingen zullen bij voldoende aanmeldingen, in principe, centraal of regionaal in Nederland worden gehouden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodatie en docenten wordt besloten om de cursus op zaterdagen of zondagen te organiseren. Dit verdeelt over een periode van september tot juni. De exacte cursus data worden te zijner tijd bekend gemaakt.

 

U kunt zich vanaf heden inschrijven voor een van deze opleidingen!

Aanmelding formulier Martial-Arts Assistent Instructeur (Niveau-2)

Aanmelding formulier Martial-Arts Instructeur (Niveau-3)

 

Meer Informatie of Aanmelden?

Wilt u meer informatie over of aanmelden voor een van de bovenstaande NCS-Budo opleidingen en bijscholingen, neem dan contact op met de Commissie Opleidingen van Sectie NCS-Budo.

e-mail:  opleidingen@ncs-budo.nl

telefoon:  (020) 636 30 61   (Rieke Harinck,  Coordinator Verenigingsondersteuning & NCS-Budo)

adres :   NCS-Bondsbureau
                t.a.v. NCS-Budo Opleidingen
               
Meeuwenlaan 41
               
1021 HS Amsterdam