U bevindt zich momenteel in - Wat is NCS Martial Arts
 

Wat is NCS Martial Arts

 
Wie zijn we

De ontwikkelingen naar NCS Martial Arts zijn in 2006 gestart door te werken aan een samenvoeging van de afdeling Judo & Ju Jitsu, de afdeling karate en de overige krijgs- en gevechtskunsten binnen de NCS sportkoepel. Met de verkiezing van het NCS-Budo bestuur op 10 november 2007 spreken vanaf dit moment van een formele start van NCS-Budo. Een jaar later op de sectievergadering van 8 november 2008 wordt besloten een naamswijziging door te voeren naar NCS Martial Arts. Deze naam pas beter met de verscheidenheid aan actieve verenigingen en aan de gestelde scope in haar reglement. NCS Martial Arts is een autonome organisatie binnen de sportkoepel NCS. Daarin bepaald NCS Martial Arts de basis waarop beleid wordt ontwikkeld, kosten worden berekend en er een borging is voor de kwaliteit en identiteit van iedere stijl. Momenteel zijn ruim 3000 sporters actief binnen NCS Martial Arts.

Wat willen we zijn

Eén organisatie met vele stijlen die samenwerken in vertrouwen, integriteit en wederzijds respect. Daarin willen we ons ontwikkelen naar hét landelijk overkoepelend orgaan voor de recreatieve Martial Arts sportorganisaties in Nederland, opdat de Martial Arts sport haar verdiende maatschappelijke erkenning krijgt.

Wat is onze doelgroep

De Sectie NCS Martial Arts stelt zich, met inachtneming van de doelstellingen van de NCS, ten doel het bevorderen, verbreiden en het beoefenen van Martial Arts als een brede en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding vanuit verschillende culturele, levensbeschouwelijke en filosofische invalshoeken, met respect voor normen en waarden die gelden binnen de sport in het algemeen en binnen de budogedachte en -filosofie in het bijzonder.
De Sectie NCS Martial Arts staat open voor sportorganisaties, zoals verenigingen, bonden, stichtingen, die deze doelstelling onderschrijven.

Waar staan we voor

Datgene wat we willen zijn, daar staan we ook voor:

  • Vertrouwen in elkaar
  • Integriteit en wederzijds respect in de manier waarop we met elkaar omgaan
  • Voorwaarden scheppen om met plezier te sporten

Zo gedragen we ons en zo dragen we dit ook uit; integraal door de organisatie
– transparantie -

En dat dit tegen een aantrekkelijke en competitieve contributie kan, vinden we dan ook niet meer dan normaal.

Hoe we georganiseerd zijn

Onze insteek is altijd geweest de organisatie op een bedrijfsmatige manier op te bouwen. Het (dagelijks) bestuur heeft een ruime managementervaring en binnen de sporttechnische commissies zit het sporttechnisch kader wat kennisoverdracht verzorgt naar de actieve beoefenaar. Twee sporttechnische coördinatoren zijn belast met de integrale vertaalslag van beleid en gedachtegoed. Vanzelfsprekend zijn we democratisch en kennen we ledenvergaderingen.

Binnen deze site treft u meer informatie aan over de huidige ontwikkelingen binnen NCS Martial Arts. En spreekt dit alles u aan en wilt u graag meer informatie neem dan contact op met met de Sectie NCS Martial Arts via: contact@ncsmartialarts.nl.

Raadpleeg geregeld deze site omdat binnen NCS Martial Arts de ontwikkelingen absoluut niet stil staan.